Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 19. Merkeforsøk i Kolbeinsvik. Lengdefordeling av merket ål. Fargene representerer de forskjellige stadiene (FI (blå)-FII(rød): gulål;Fll ( beige) og FV (lilla): blankål.
Figur tmpsngpk8_html_7feb20fe38505ae6.png