Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 14. Merkeforsøk i Kolbeinsvik. Beige områdene dekker ruseposisjoner og representerer områdene som er brukt i tetthetsberegningene. Grønne prikker representere antall ål.
Figur tmpsngpk8_html_82a2ad70cffa5ee7.png