Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 46. Områder for overvåking i produksjonsområde 10. Røde sirkler angir posisjoner for undersøkelser med ruser og garn. Grønt områder viser nasjonal laksefjord.
Figur tmp_abvtu_html_2c945d5d6ce7bacf.jpg