Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 49. Områder for overvåking i produksjonsområde 11. Røde sirkler angir posisjoner for undersøkelser med ruser og garn. Grønne områder viser nasjonale laksefjorder.
Figur tmp_abvtu_html_7f971a301140528f.jpg