Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 30. Estimert dødelighet med konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på sjøørret < 150 g. I dette produksjonsområdet regner en at 50% av fisken har utvandret i uke 26 (25. juni).
Figur tmpn5UMS3_html_1064e09dc14137cb.png