Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 14. Risiko for lakselusrelatert dødelighet (med konfidensintervaller) på trålfanget vill postsmolt av laks tilordnet hjemelv. Antall er angitt i figuren. Elevene er gruppert i regioner.
Figur tmpn5UMS3_html_13bba3d5c8f029bf.png