Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 21. Risiko for lakselusrelatert dødelighet (med konfidensintervaller) på trålfanget vill postsmolt av laks. Antall undersøkt hver uke er angitt i figuren.
Figur tmpn5UMS3_html_13eaba55ae91702d.png