Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 20. Estimert dødelighet med konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på sjøørret < 150 g. I dette produksjonsområdet regner en at 50% av fisken har utvandret i uke 20 (18. mai).
Figur tmpn5UMS3_html_14e1faf6b06ec671.png