Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8. Snitt antall lakselus normalisert til 14 dager på vaktburene i Hardangerfjorden. Punktene viser burposisjonene, grønt angir < 2, gult 2-6 og rødt > 6 lus/fisk.
Figur tmpn5UMS3_html_1b8a214eac4b7644.png