Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11. Estimert dødelighet med konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på sjøørret < 150 g. I dette produksjonsområdet regner en at 50% av fisken har utvandret i uke 21 (23. mai).
Figur tmpn5UMS3_html_38e63257f542542b.png