Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 23. Snitt antall lakselus (abundans) normalisert til 14 dager på vaktburene i Trondheimsfjorden. Punktene viser burposisjonene, fargene angir < 1 lus/fisk (grønt), 1-5 lus/fisk (gult), 5-10 lus/fisk (oransje) og > 10 lus/fisk (rødt).
Figur tmpn5UMS3_html_3a5e13def342a520.png