Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 16. Estimert dødelighet med konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på sjøørret < 150 g. I dette produksjonsområdet regner en at 50% av fisken har utvandret i uke 21 (24. mai).
Figur tmpn5UMS3_html_5373e2e71a56837d.png