Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 27. Estimert dødelighet med konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på sjøørret < 150 g. I dette produksjonsområdet regner en at 50% av fisken har utvandret i uke 24 (13. juni).
Figur tmpn5UMS3_html_5fedd36c8bc2bcfc.png