Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Estimert dødelighet med konfidensintervaller. Alle vurderingene er basert på sjøørret < 150 g (triangler). I dette produksjonsområdet regner en at 50% av fisken har utvandret i uke 20 (18. mai, markert med vertikal stiplet hvit linje i figuren).
Figur tmpn5UMS3_html_610242b67f7f0efe.png