Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 33. Estimert dødelighet med konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på sjøørret < 150 g. I dette produksjonsområdet regner en at 50% av fisken har utvandret i uke 28 (9. juli).
Figur tmpn5UMS3_html_6bb6f37dbce01b30.png