Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2. Estimert dødelighet med konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på sjøørret < 150 g og for all fisk. I dette produksjonsområdet regner en at 50% av fisken har utvandret i uke 20 (17. mai, markert med vertikal stiplet hvit linje i figuren).
Figur tmpn5UMS3_html_70040101fb0191c3.png