Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Snitt antall lakselus normalisert til 14 dager på vaktburene i Boknafjorden. Punktene viser burposisjonene, fargene angir < 2 (grønne), 2-6 (gule), og > 6 lus/fisk (røde).
Figur tmpn5UMS3_html_7931c45a8c4687f8.png