Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10. Risiko for lakselusrelatert dødelighet (med konfidensintervaller) på trålfanget vill postsmolt av laks tilordnet hjemelv. Antall er angitt i figuren. Elevene er gruppert i regioner.
Figur tmpn5UMS3_html_7fbf52bc38c16f18.png