Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 15. Risiko for lakselusrelatert dødelighet (med konfidensintervaller) på trålfanget vill postsmolt av laks. Antall undersøkt hver uke er angitt i figuren.
Figur tmpn5UMS3_html_a5747541dffc1866.png