Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 24. Estimert dødelighet med konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på sjøørret < 150 g. I dette produksjonsområdet regner en at 50% av fisken har utvandret i uke 21 (24. mai). Mer detaljerte opplysninger er oppgitt i vedlegg 1.
Figur tmpn5UMS3_html_ae8bfc627d46600.png