Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 29. Estimert dødelighet med konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på sjøørret < 150 g. I dette produksjonsområdet regner en at 50% av fisken har utvandret i uke 25 (22. juni).
Figur tmpn5UMS3_html_ba78876312c87625.png