Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 25. Risiko for lakselusrelatert dødelighet (med konfidensintervaller) på trålfanget vill postsmolt av laks. Antall undersøkt hver uke er angitt i figuren.
Figur tmpn5UMS3_html_c016f90097645b3a.png