Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 18. Risiko for lakselusrelatert dødelighet (med konfidensintervaller) på trålfanget vill postsmolt av laks tilordnet hjemelv. Antall er angitt i figuren. Elevene er gruppert i regioner.
Figur tmpn5UMS3_html_c6dabc4b2cfd09db.png