Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 26. Snitt antall lakselus (abundans) normalisert til 14 dager på vaktburene i Namsen/Vikna. Punktene viser burposisjonene, grønt angir < 2 lus/fisk, gult 2-6 lus/fisk og rødt > 6 lus/fisk.
Figur tmpn5UMS3_html_c7988ec675a0c375.png