Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 28. Estimert dødelighet med konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på sjøørret < 150 g. I dette produksjonsområdet regner en at 50% av fisken har utvandret i uke 24 (14. juni).
Figur tmpn5UMS3_html_c961c377856bbfe0.png