Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 22. Risiko for lakselusrelatert dødelighet (med konfidensintervaller) på trålfanget vill postsmolt av laks. Antall undersøkt hver uke er angitt i figuren.
Figur tmpn5UMS3_html_cb6f13b3a21d1be8.png