Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 12. Snitt antall lakselus (abundans) normalisert til 14 dager på vaktburene i Sognefjorden. Punktene viser burposisjonene, grønt angir < 2, gult 2-6 og rødt > 6 lus/fisk.
Figur tmpn5UMS3_html_f8948fec7f382df0.png