Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Flyfototransekter 27. og 28.mars 2018. Isforholdene på de to dagene vises under transektene. Sirkler på transektene viser forekomstene av sel.
Figur tmpmOyj1A_html_b40362f137eeeb70.jpg