Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.23. Beregnet totalbestand av nordøstarktisk torsk, i 1000 tonn. 
Figur tmp8Nftv8_html_1041539387f81c45.jpg