Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.4. Utbredelse av ikke-kommersielle fiskearter fra økotokt i august-september i 2017 og 2019. Størrelsen på sirkler viser størrelsen på fangster (antall individer per nautisk mil). Med blå farger markert arktiske fiskearter  (ICES 2020)  .
Figur tmp8Nftv8_html_24d2561d3f484545.png