Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.20. Beregnede størrelser av umoden bestand og moden/gytebestand av lodde i Barentshavet i millioner tonn. Til sammen angir dette totalbestand.
Figur tmp8Nftv8_html_2e002a6958e07436.png