Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.4. Innstrømming av atlanterhavsvann i fire sesonger. Innstrømningen er oppgitt i Sverdrup (1 Sv = 1 million m 3 /s) og middel over perioden 1997-2019 er vist med stiplet linje.
Figur tmp8Nftv8_html_2e15bfea5532944e.jpg