Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.14. Forventede endringer i iskonsentrasjon fra ROMS (deler av hver gridcelle som er dekket av is på en skala fra 0 til 1, venstre) og istykkelse (m, høyre) for mars fra årene 2010-2019 til henholdsvis 2026-2035 (øverst) og 2060-2069 (nederst). Blått indikerer reduksjon i iskonsentrasjon og rødt indikerer økning.
Figur tmp8Nftv8_html_38884370ddcf18da.png