Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.24. Beregnede størrelser av moden og umoden bestand av vanlig uer i Barentshavet og Norskehavet. Til sammen angir dette totalbestand.
Figur tmp8Nftv8_html_762175abea106a0b.png