Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.7. Estimert utbredelsesområde av snøkrabbe i Barentshavet og vestlige deler av Karahavet. Den stiplede linjen viser det undersøkte området. Enkeltobservasjoner utenfor utbredelsesområdet er vist med røde prikker.
Figur tmp8Nftv8_html_85a310ec30058452.jpg