Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.25. Beregnede størrelser av moden og umoden bestand av snabeluer i Barentshavet og Norskehavet. Til sammen angir dette totalbestand.
Figur tmp8Nftv8_html_8bdef6ffd19a59f.png