Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.30. Svømmeturer til ringsel i 2002-2003 (gule linjer) og 2010-2012 (røde linjer) fra Svalbard. Hvite linjer viser gjennomsnittlig (heltrukne) og minimums (stiplede) isutbredelse i de to periodene . Vandringsmønstre til ringsel fra Svalbard som ble utstyrt med satellittsendere i perioden 2002-2003 (gule linjer) og 2010-2012 (røde linjer). Hvite linjer viser gjennomsnittlig (heltrukne) og minimums (stiplede) isutbredelse i september for de ulike periodene. Data Center, Boulder, CO). Den svarte prikkete linjer angir grensen for kontinentalsokkelen .
Figur tmp8Nftv8_html_9330edffe5daf7d2.jpg