Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. 17. Variasjon over tid av årlig gjennomsnittstemperatur i dybdelaget 0-200 m for 3-7 stasjoner i Kola-området (A) ( http://www.pinro.ru ) og den årlige gjennomsnittlige svingningen i biomasse av megabenthos i hele Barentshavet (B), vestlig del (C) og østlig del (D). Hele Barentshavet er innenfor 68-80 °N, 15-62 °Ø, "NØ" - nord-østlig sone (74-80 °N, 40-62 °Ø), "NV" - nordvestlig sone ( 74-80 °N, 15-40 °Ø), “SØ” - sørøstlig sone (68-74 °N, 40-62 °Ø), “SV” - sørvestlig sone (68-74 °N, 15-40 °Ø). Biomasse av Pandalus borealis og alle fangster over 1 tonn er ekskludert. Røde sirkler i graf A viser kalde år som kan ha forårsaket nedgang i biomasse i årene 2010, 2015 og sannsynligvis 2018 (er vist med grå piler). Den stiplede linjen i graf B viser en lineær trend.
Figur tmp8Nftv8_html_93a13b9611f90ff6.png