Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.19. Grafen viser fordeling mellom årsklassene av ungsild i Barentshavet, vist som biomasseindeks. I 2018 ble det ikke beregnet sildeindeks på grunn av manglende toktdekning.
Figur tmp8Nftv8_html_9c615e7ae74b5b26.png