Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.22. Grafen viser beregnet totalbestand av kolmule, i 1000 tonn. I beregningene av kolmulebestandens størrelse, brukes metoden SAM (State-space Assessent Model), som er en ny standardmetode etter hvert brukt på flere bestander i ICES.
Figur tmp8Nftv8_html_a4501b359a69e45b.png