Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.3. Avvik i innstrømming (lilla linjer) og temperatur (grønne linjer) av atlanterhavsvann inn i Barentshavet. Målingene er gjort i området mellom norskekysten og Bjørnøya (Fugløya–Bjørnøya-snittet). Avviket er målt i forhold til middelet over perioden 1997-2019. Innstrømningen er oppgitt i Sverdrup (1 Sv = 1 million m 3 /s) mens temperaturen er gitt i o C. Tre måneders (tynne linjer) og ett års (tykke linjer) glidende middel er vist.
Figur tmp8Nftv8_html_d47bb8f1221b5408.jpg