Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.12. Trendanalyse av vanntemperatur , saltholdighet, pH og aragonittmetning (Ω Ar ) ved 250-300 m dyp, stasjon 79.5 ° N i nordlige Barentshavet.
Figur tmp8Nftv8_html_da6261d7517c8e4c.png