Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.4. Visualisering av risikobilde for dødelighet på utvandrende postsmolt laks som følge av utslipp av lakselus fra lakseoppdrett i produksjonsområde 3 (PO3) Karmøy til Sotra.
Figur file_html_1a1de8b6a43a368a.png