Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.1. Faktorer som påvirker risiko knyttet til dødelighet på utvandrende postsmolt laks som følge av utslipp av lakselus fra oppdrett av laksefisk.
Figur file_html_7f87010e23194ffb.png