Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Undersøkte stasjoner i Sør-Trøndelag. Grønne områder indikerer nasjonale laksefjorder.
Figur file_html_497923cac450dcb1.jpg