Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1 . Områder for tråling etter postsmolt laks, ruse/garnfangst av sjøørret og sjørøye og vaktbur langs Norskekysten i 2020. Skraverte punkter er inkludert helt eller delvis i denne rapporten og omfatter områdene fra Sør-Norge til og med Trøndelag.
Figur file_html_50df93b5deb3d83e.png