Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. Undersøkte stasjoner i Hardanger. Skravert felt indikerer område for postsmolttråling og grønne områder indikerer nasjonale laksefjorder. I tillegg er fokusområdet for overvåking på sjøørret markert med en rød stiplet linje.
Figur file_html_6f80bc4c21e5086d.jpg