Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Undersøkte stasjoner i Rogaland. Skravert felt indikerer område for postsmolttråling og grønne områder indikerer nasjonale laksefjorder.
Figur file_html_fe4b6f053a811d9d.jpg