Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8. Utbredelse av overvintrende ungsild i november 1960 (Hognestad, 1961).
Figur file_html_7d1336b91ef5eb96.png