Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Loddebestanden i Porsangerfjorden har økt fra 2018 til 2019 (gjennomsnittsestimater og 95% konfidensintervaller). Tetthets- og biomasseestimater baserer seg på bunntråldata fra kartleggingstokt 2018/2019 og er derfor mest sannsynlig et underestimat.
Figur file_html_b4f5676a757c0128.png